ACCRA s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra

Našim klientom poskytujeme komplexný ekonomický servis a poradenstvo

 


Cieľom našej spoločnosti je poskytovať kvalitné služby a tak prispieť k prosperite našich súčasných a budúcich klientov, najmä získaním reálneho obrazu o finančnej situácii klienta, výsledkoch hospodárenia a návrhu riešení na minimalizáciu prípadných budúcich rizík.

Kladieme dôraz na to, aby sa náš servis nekončil uspokojením potrieb tretích osôb (daňových úradov, organizácií sociálneho zabezpečenia, finančných inštitúcií), ale aby poskytoval aj informácie pre potreby vlastného riadenia a riešenia každodenných problémov klienta.

Ako už povedal Peter Drucker jeden zo zakladateľov moderného manažmentu, žijeme v turbulentnej dobe, čo si v praxi vyžaduje neustále sledovanie zmien nielen na trhu ale aj v legislatíve.

Táto doba kladie vysoké nároky na podnikateľské subjekty hlavne pri sledovaní zmien legislatívy v oblasti daní a účtovníctva. Preto je efektívne zveriť tieto úlohy ľudom, ktorí sa im profesionálne venujú s prihliadnutím na ich praktické skúsenosti.

Pri významnejších legislatívnych zmenách spracovávame vlastný informačný spravodaj pre našich klientov, kde jednoduchou formou upozorňujeme na zmeny, ktoré môžu byť aktuálne v ich podmienkach.


Hlavné výhody využitia našich služieb sú:

1. zníženie Vášho podnikateľského rizika - nesieme plnú zodpovednosť za nami poskytované služby a naša spoločnosť je poistená proti rizikám zo svojej podnikateľskej činnosti v Allianz–Slovenská poisťovňa, a.s.

2. zníženie Vašich nákladov - účtovníctvo dodávateľským spôsobom Vás zbavuje:

mzdových nákladov na pracovné pozície - účtovník, mzdový účtovník

• nákladov na školenia a vzdelávanie v tejto oblasti

• nákladov vynaložených na pokuty zo strany štátnych inštitúcii za prípadne chyby vo vedení účtovníctva a ostatných evidencií


3. Profesionálne programové a technické vybavenie - naša spoločnosť vlastní licencie na používanie ekonomických softvérov spoločnosti Kros s.r.o. 

Kontakt

ACCRA s.r.o. Cabajská 28 949 01 Nitra


Tel.: 037/6523033


Email: accra@accra.sk